Protecció de dades formulari de contacte

1. DADES IDENTIFICATIVES

En compliment amb el deure d’informació recollit en article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, a continuació es faciliten les següents dades:

L’associació Jovent de Bordils titular del domini web: www.joventdebordils.net amb domicili al carrer Almeda s/n, 17462 de Bordils, número de CIF:G17913567 i Correu electrònic: info@joventdebordils.net.

2.PROTECCIÓ I TRACTAMENT DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

L’Associació Jovent de Bordils es compromet a respectar la legislació vigent de protecció i confidencialitat en el tractament de dades de caràcter personal, d’acord amb el que disposa la Llei de protecció de dades Europea 2018. Les dades personals que faciliteu en el formulari de contacte seran objecte de tractament i s’inclouran en el fitxer informatitzat “Formulari de Contacte “del qual l’Associació Jovent de Bordils n’és el responsable. Les dades es guardaran durant un període màxim d’1 mes.

Les dades personals subministrades per mitjà d’aquest  formulari s’utilitzaran amb l’exclusiva finalitat de mantenir la relació  de contacte o  d’informació sobre activitats que organitza aquesta  associació o propostes  d’activitats adreçades aquesta  associació .

3. CESSIÓ DE DRETS

L’Associació  Jovent de Bordils es compromet a no comunicar les dades de caràcter personal subministrades per la persona interessada per cap mitjà i a no vendre, ni llogar, ni cedir les dades personals dels usuaris del formulari de demandes a cap empresa o entitat pública o privada sense el consentiment del titular de les dades. En tot cas, les dades personals només seran cedides als òrgans judicials i a autoritats administratives si una llei ho estableix preceptivament.

4. SEGURETAT DE LES DADES DE CARÀCTERI PERSONAL

Les dades de caràcter personal seran tractades amb el grau de protecció legalment requerit, segons el Reglament de desenvolupament de la LOPD (Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre), i es prendran les mesures de seguretat necessàries per evitar-ne el mal ús, l’alteració, la pèrdua, el tractament o l’accés no autoritzat i la sostracció per part de tercers, els quals les poden utilitzar per a finalitats fraudulentes o diferents d’aquelles per a les quals han estat sol·licitades a l’usuari.

5. DRETS DE LES PERSONES  INTERESSADES

Si la persona interessada vol qualsevol aclariment sobre la confidencialitat o el tractament que reben les seves dades, o bé si desitja exercir algun dels drets d’informació, oposició, accés, rectificació i cancel·lació o qualsevol altre questió  que legalment li corresponen (o qualsevol altre dret que cregui que la pot assistir), pot dirigir-se  a l’Associació Jovent de Bordils, a l’adreça electrònica: info@joventdebordils.net. o l’adreça postal  carrer Almeda s/n, 17462 de Bordils.